Resultatutnyttelse

Resultatene fra prosjektet skal bidra til systematisk oppfølging og forbedring av kvaliteten i jernbanedriften. Prosessen i seg selv en stor verdi ved at alle sentrale aktører innen norsk jernbane deltar i prosjektet og sammen utvikler metoder og systemer. Gjennomføringen av prosjektet er basert på at resultatene fra prosjektet implementeres i de deltakende organisasjonene parallelt med forskningsprosessen. Dette skjer både gjennom deltakelse i prosjektgruppen og ved bruk av metodene og systemene som utvikles.

Årsaker til avvik i jernbanedriften er ivrig diskutert mellom aktørene i bransjen. Det er derfor et sug etter resultatene fra analyser av årsakssammenhenger og systemer for oppfølging av driften. Grunnlaget for rask utnyttelse av både sluttresultater og underveisresultater fra prosjektet er derfor godt.

Gjennom prosjektet utvikles et teoretisk fundament for jernbanedrift. Dette brukes i de deltakende organisasjonene som komplement til erfaringsbasert kunnskap.

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift

Alle organisasjonene og bedriftene i prosjektet kan utnytte resultatene fra prosjektet forretningsmessig. Ut fra sine roller som henholdsvis infrastrukturforvalter, operatører, kunder og forskningsinstitusjoner har deltakerne noe likt perspektiv, der de kompletterer hverandre i utnyttelse av resultatene. Det er beskrevet planer for den enkelte bedrift/organisasjon.

Publisert 27. februar 2008