Innovasjon / nyhetsgrad

Prosjektet fokuserer på et felt som tidligere til stor grad vært forbeholdt praktikere. En forskningsmessig tilnærming til oppfølging av jernbanedrift har derfor høy nyhetsgrad. Særtrekk ved norsk jernbane, spesielt den høy andelen enkeltsporet drift, gjør at tidligere forskning ofte ikke er direkte overførbar til norske forhold. Prosjektet ligger derfor helt i front når det gjelder oppfølging av enkeltsporet jernbanedrift.

Resultatene fra prosjektet tilpasses den nye situasjonen med konkurranseutsetting av jernbandrift i Norge. Prosjektet sikter mot et rammeverk som miljøet som driver med planlegging og styring av jernbane kan samle seg om. Dette innebærer blant annet utvikling av teoretisk fundament og utvikling av systemer som ikke finnes i dag, men som det er behov for når flere operatører deler trafikken.

Publisert 27. februar 2008