Internasjonalt samarbeid
Internasjonale samarbeidspartnere brukes aktivt for å sikre at prosjektet arbeider i forskningsfronten både innenfor prestasjonsmåling og det jernbanefaglig.

Nordiske infrastrukturforvaltere

Det legges opp til et omfattende internasjonalt samarbeid. Som benchmarking-partnere brukes de øvrige nordiske forvalterne av infrastruktur for jernbane:

  • Banverket (Sverige)
  • RHK (Finland)
  • Banestyrelsen (Danmark)

Banverket, RHK og Banedanmark er de organisasjonene som tilsvarer Jernbaneverket i henholdsvis Sverige, Finland og Danmark.

Banverket er den myndighet som har ansvar for jernbanen i Sverige. Banverket har ansvar for drift og forvaltning av statens baneanlegg, samordner den lokale, regionale og interregionale jernbanetrafikken og støtter forskning og utvikling innenfor jernbaneområdet. Banverkets visjon er å skape forutsetninger for sikre, punktlige, raske og prisgunstige jernbanetransporter.

Banförvaltningscentralen (RHK) fremmer virksomhetsforutsettningene for jernbanetrafikken som en effektiv, trygg og miljøvennlig trafikktype, en del av det finske og internasjonale trafikksystemet.

Banedanmark er en statlig drifts- og produksjonsvirksomhet, som skal medvirke til, at togtransport blir en attraktiv, betydningsfull og integrert del av det samlede danske og internasjonale trafikkmønster. Det forutsetter en aktiv og nytenkende innsats.

Internasjonale universiteter

Internasjonale universiteter som inngår i nettverket er:

  • University of Strathclyde, Glasgow, Department of Design Manufacture and Engineering Management (DMEM), Centre for Strategic Manufacturing
  • Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Järnvägsgruppen som ivaretar tverrfaglig koordinering av jernbanerelatert forsking ved KTH

Strathclyde bidrar i første rekke med spisskompetanse innenfor prestasjonsmåling. Jernbanefaglig ekspertise finnes ved KTH. Erfaringene fra Sverige kan på en effektiv måte overførbares til norske forhold da det er likheter både i infrastruktur og rullende materiell. Her utfyller også KTH den kompetansen som finnes ved NTNU og SINTEF. Det legges opp til at Ph.D-kandidaten har et opphold ved et eller begge av de samarbeidende universitetene.

Prosjektet vil også fortsette tidligere etablert forskningssamarbeid med University Politehnica i Bucharest, Vossloh Information Technology i UK og Department of Logistics of NS Reizigers/ Rotterdam School of Management, Network Rail/Scottish Railways og SJ i Sverige.

Publisert 27. februar 2008