Lenker
Denne siden inneholder relevante lenker til nettsteder og materiell tilgjengelig på nettet. PEMRO ansvarer ikke for innhold på de eksterne nettstedene lenkene peker til. Hvilken tilgang hver enkelt bruker får til journalene varierer. Dette kan endres det over tid. Spesielt tilgangen til fulltekst av artikler kan det være avhengig av at din organisasjon har en avtale med utgivererne av de ulike journalene. Ta kontakt med et bibliotek for å undersøke mulighetene for direkte tilgang til fulltekst.

Publisert 26. februar 2008