PEMRO - Performance Measurement in Railway Operations

I norsk jernbanedrift øker konkurranseflaten mot alternative transportslag og det pågår store endringer i rammebetingelser. Sentrale stikkord er nye rollebegreper, konkurranseutsetting og oppsplitting av den tradisjonelle jernbaneorganisasjonen.

Kort om prosjektet

PEMRO - Performance Measurement in Railway Operations, er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd som fokuserer på bruk og oppfølging av prestasjonsindikatorer i jernbanedrift. Bedriftene som deltar i prosjektet representerer 95-97% av den totale togproduksjonen i Norge. Sammen ønsker man å bruke en forskningsbasert tilnærming for å heve kvaliteten på kjerneaktiviteten i jernbanen – selve driften.

Med utgangspunkt i driftsdata legges et grunnlag for kontinuerlig forbedring i planlegging og styring av jernbanedriften. Prosjektets hovedmål er å utvikle et system for identifisering, bruk og oppfølging av prestasjonsindikatorer for jernbanedrift i Norge. Prosjektet legger spesiell vekt på punktlighet og faktorer som har betydning for punktligheten.
Les mer...

Deltakende organisasjoner

Deltakere fra jernbanen er: Jernbaneverket, NSB AS, Flytoget AS og CargoNet AS. Forskningspartnere er SINTEF Teknologi og samfunn, samt Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU.
Les mer...

Resultater fra prosjektet

  • Systematisert og vitenskapelig dokumentert teorigrunnlag for oppfølging av jernbanedrift
  • Metodikk for oppfølging av jernbanedrift til bruk i planlegging, oppfølging og forbedringsarbeid
  • Operative måle- og oppfølgingssystemer som er testet ut i de deltagende organisasjonene
  • En arena for erfaringsutveksling, benchmarking og koordinering
  • Jernbanedrift blir etablert som et fag i Norge med et teoretisk rammeverk som kompletterer den erfaringsbaserte kunnskapen i bransjen

Les mer...

Hva finner du av informasjon på disse sidene?

På dette nettstedet finner du mer informasjon om prosjektet og hvilke deltakende organisasjoner som aktivt arbeider i prosjektet. Videre er de offentlig tilgjengelige resultatene fra prosjektet (inklusive presentasjoner med mer), en lenkesamling av utvalgte nettressurser og kontaktinformasjon til prosjektet, og de enkelte organisasjoner presentert.