PIMS Metodehåndbok og CD
Her ligger metodehåndboken og CD med støttemateriell

Her er Metodehåndbok til nedlasting

CD:  Hele CD som zip-fil. Filen med hele CD kan lastes ned din din egen PC og åpnes der (22 MB fil).

 

Her er  store deler av innholdet (for å få alt - last ned zip-filen ovenfor): 

1. Maler til aktuelle dokumenter

       1.1 Forberedelser
               Introduksjon oppstartsmøte.ppt
               Prosjektbeskrivelse.doc

       1.2 Dataanalyse
               Oppsummering dataanalyser.ppt

       1.3 Rotårsaksanalyse
               Introduksjon Årsaksanalysedagen.ppt
               Referat Årsaksanalysedagen.doc

       1.4 Overlevering
               Overleveringsmøte.ppt
               Prosjektrapport.doc
               Tilbakemeldingsliste.doc
               Tiltaksbeskrivelse.doc
               Tiltaksliste.doc

       1.5 Implementering
               Tiltaksbeskrivelse.doc

 2. Eksempler på dokumenter fra faktiske case

     1.1 Forberedelser
               Introduksjon til oppstartsmøte.ppt
               Introduksjon til workshop.ppt
               Prosjektbeskrivelse Alnabru.doc

       1.2 Dataanalyse
               Oppsummering dataanalyser Alnabru.ppt

       1.3 Rotårsaksanalyse
              Introduksjon årsaksanalyse Alnabru.ppt
              Referat årsakanalyse Alnabru.doc
              Hele prosessen.jpg
              Feiltre lok sent til stamme.jpg
              Feiltre avgangsgruppe.jpg

       1.4 Overlevering
              Oppsummering avgangspunktlighet Alnabru.ppt
              Styregruppemøte Alnabru 07 mai 2007.ppt
              Alnabru, referat styregruppemøte 080507.doc
              Tiltaksliste Alnabru.doc
              Rapport case avgangspunktlighet Alnabru 2007.doc
              Vedlegg 1_Utdrag fra datanalysen.doc
              Vedlegg 2_ Prosessbeskrivelse togbevegelser Alnabru.jpg
              Vedlegg 3_Referat årsakanalyser Alnabru.doc
              Vedlegg 4_ Feiltre lokgruppe.jpg
              Vedlegg 5_Feiltre avgangsgruppe.jpg

       1.5 Implementering

              Agenda oppfølgingsmøte Alnabru 1108.ppt
              Foilserie oppfølgingsmøte Alnabru 1108.ppt
              Forbedringsprosjekt avgangspunktlighet status nov 2007.ppt
              Måledata Alnabru nov 07.ppt
              Punktlighetsprosjekt Alnabru.ppt

3. Sjekklister
             Sjekklister.pdf

4.Forbedringsverktøy

             Forbedringsverktøy.pdf

             Styringsdiagram

  5. Brukerveiledning for Toggrafen
            Toggraf.pdf

6. Brukerveiledning for PONDUS
            PONDUS.pdf

            PONDUS Excellfil ,strekningsuavhengig mal
            PONDUS Exellfil, Bergensbanen
            PONDUS Excellfil, Sørlandsbanen 

7. Leveranser fra PEMRO
            PeMRO - Resultater

Publisert 2. desember 2008