FA 7 Prosesser og IKT

Sekretær/koordinator

Håvard Bell

SINTEF Byggforsk

 

Ressursgruppe (forskningsmiljøene)

Svein E. Haagenrud

Olav Torp

SINTEF Byggforsk

NTNU

 

Arbeidsutvalg (industri/brukere)

Per Jæger

Jøns Sjøgren

Kjell Ivar Bakkmoen

Boligprodusentene Boligprodusentene

Arkitektfirmaet

 

Øvrige deltagere

Øivind Rooth

Didrik Haug

Morteh Lie

May Balkøy

Roald Magne Johannesen

Lars Christensen

Arne Skjelle

Jan Halstensen

Henry Nygård

Ole Gunnar Honningsøy

Jørgen Leegaard

Johnny Kristiansen

Tore Gran

 

Jostein Skree

 

Jacob Mehus

Terje Jacobsen

Halvard Gavelstad

Siri Legernes

 

Harald Eriksen

 

Øivind Seiergren

 

Per-Ola Ulseth

BE

Statsbygg

Statsbygg

Statsbygg

Innovasjon Norge

Selvaag Gruppen Byggevareind. Forening, Maxit AS

Trelast og Byggevarehand. Fellesorganisasjon

Byggmakker Norgros

Norges Byggmesterforbund

Mestergruppen AS

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

TELFO -Tekniske entreprenørers landsforening

Standard Norge

SINTEF Byggforsk

Norsk Byggtjeneste ODA Rådgivende Ingeniørers forening - RIF

Norges Praktiserende Arkitekter – Ark.bedriftene Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg(EBA) Skanska Norge AS

Publisert 6. juni 2006