FA 4 Materialer
Sekretær/koordinator Svein Willy Danielsen

SINTEF Byggforsk 

 

Ressursgruppe (forskningsmiljøene)

Lisbeth Alnæs
Per Jostein Hovde
Harald Justnes
Åge Larsen
Bjarte Arne Øye 

SINTEF Byggforsk
NTNU
SINTEF Byggforsk
SINTEF Materialer og kjemi
SINTEF Materialer og kjemi 

Naturstein
Tre
Betong
Polymerer
Kjeramer

 

Arbeidsutvalg (industri/brukere)

Terje F Rønning
Ole Martin Woldseth
Reidar Kompen
Per Helge Fredheim
Peer Richard Neeb
Lise Bathen 

Norcem-Heidelberg
Unicon
Statens Vegvesen
PGL
NGU
Veidekke 

 

Øvrige deltagere 

Magne Maage
Geir Norden
Stein Mortensen
Bjørn Fuglseth
Ole Skardal
Ernst Mørtsel
Kåre Reknes
Espen Asak
Per Fidjestøl
Stefan Kleive
Kurt Sandman 
Terje Bøe

Skanska
Maxit
Forsvarsbygg
Franzefoss-Miljøkalk
Mesta
Norbetong
Sika
Asak
Elkem Materials
Larvik Granitt
Minera 
Franzefoss Pukk

 

 
 
 

 


 

Publisert 15. juni 2006