FA 2 Byer og bygninger

Sekretær/koordinator

Guri Krigsvoll

SINTEF Byggforsk

 

Ressursgruppe (forskningsmiljøene)

Håkon Heyerdal

Marit Støre Valen

NGI

NTNU

 

Arbeidsutvalg (industri/brukere)

Inger Hokstad

Svein Bjørberg

Jon Hærnes

Halvor Westgård

Arvid Sveen

Inger Hokstad

Multiconsult

Protan

Arkitektbedriftene

OBOS

 

Øvrige deltagere

Terje Kleven

Bjørn Vik

Asbjørn Hermstad

Olle Morten Grini

Ola Dalen

Bjørn Brunstad

Lars Anisdal

David Brasfield

Katharina Bramslev

Eli Støa

Øyvind Aschehoug

Lena Bygballe

Ole H Krokstrand

Erik Åsheim

Rolf Hagen

Erik Nitteberg

Margrethe Maisey

Max Ingar Mørk

Karl Oskar Sandvik

Per Fidjestøl

Bjørn H Christensen

Anette Mehren

Bjørn Fredrik Krisitansen

Svein Eriksen

Erling Thune-Holm

Roger Olsson

NIBR

BA8/Byggsertifisering

Spenncon

SFT

Multiconsult

HolteProsjekt

Protan

EBY

Hambra

NTNU

NTNU

BI

Bygg uten grenser

NTI

Context

Renovasjonsetaten

NABU

KA

Helsebygg Midt N

Elkem

COWI

NIKU

ISS

Skanska

Skanska

NGI

Publisert 2. juni 2006