FA 6 Kulturminner
Sekretær/koordinator

Dag Kittang

 

SINTEF Byggforsk

Ressursgruppe (forskningsmiljøene)

Svein E. Haagenrud

Marit Støre Valen

Eir Grytli

 

SINTEF Byggforsk

NTNU

NTNU Materialbanken

Arbeidsutvalg (industri/brukere)

Sjur Helseth

Annika Haugen

May Balkøy

 

Riksantikvaren

NIKU

Statsbygg Plan og utredning

Øvrige deltagere

Terje Nypan

Iver Schonhowd

May Britt Håbjørg

Kjell Helge Solli

Johan Mattson

Andre Korsaksel

Eli Grøttheim

Jan Børeg Tjäder

Elisabeth Seip

Elin Dahlin

Espen Hernes

Mari Hvattum

Harald Jacobsen

Knut Mikjel Rio

Marte Boro

Janne Wilberg

Kristen Grieg Bjerke

 

Nils Georg Brekke

 

Tonte Hegard

Viggo Lindahl

Øystein Ekroll


Kristian Skjølaas

Odd Eilertsen

Carsten Paludan-Müller

Axel Christophersen

Håvard Christiansen

Gisle Erlien

Ingrid Smestad

Joel Boaz

Anke Loska

Reidun Vea

Kjersti Vetlejord Børø

Lasse Bjørkhaug

Marit Anne Hauan

Karl Kallhovd

Ole Røhmer Sandberg

 

Reidar Bertelsen

Torstein Skancke

Riksantikvaren

Riksantikvaren

Riksantikvaren

Treteknisk Inst

Mycoteam

Byantikvaren Oslo

Multiconsult

Norsk Sjøfartsmuseum

Fortidsminneforeningen

NILU

ABM-utvikling

AHO

AMS

Bergen Museum, UiB

Byantikvaren

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk

Lyngheisenteret / Hordaland fylkeskommune

MD

MD

NDR (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider)

NHO

NIJOS

NIKU

NTNU Vitenskapsmuseet

Riksantikvaren

Riksantikvaren

Riksantikvaren

Riksantikvaren

Riksantikvaren

Riksantikvaren

Statsbygg (kulturminnevern)

Stiftelsen Bryggen

Tromsø museum

UiO, KHM

UMB, Institutt for landskapsplanlegging

UiT, Institutt for arkeologi

EnviChina

Publisert 6. juni 2006