Prosjektforslag og dokumenter
På denne siden vil vi etterhvert legge inn prosjektforslag vi fanger opp fra andre europeiske land, og hvor det er mulighet for norske aktører å melde interesse. Norske prosjektforslag vil også bli presentert. Meningen er at denne siden skal kunne fungere som et forum for prosjektdeltagelse.
Vi oppmuntrer norske deltagere til å spille inn prosjektideer som eventuelt kan utvikles til prosjektforslag.
 
Prosessen med partnersøk, prosjektorganisering, søknadsformulering og navigering i jungelen av forskningsprogrammer og virkemidler kan være kompleks og uoversiktlig. Vi har derfor utarbeidet et 10-punkts prosjektark (kan lastes ned) hvor man kan presentere seg, sitt utviklingsbehov og ideer til prosjekt og eventuelt samarbeid.
 
Send dette inn til NCTP-sekretariatet, så er det vår oppgave å være profesjonelle på veiledning mht. videreføring av ideen i retning et finansiert prosjekt.
 
Vi tar sikte på å ha kontakter både her hjemme og ute i Europa innenfor de viktigste teknologiområdene, og vil også sitte med løpende oppdatert oversikt når det gjelder programmer, virkemidler, tidsfrister og finansieringsmuligheter. Vi vil gå gjennom ideene, diskutere dem med forslagsstiller og sammen finne ut hvor vi går videre. Om ønskelig vil vi også kunne bistå med partnersøk, prosjektorganisering og utforming av prosjektsøknad.

Publisert 5. april 2006