Prosjekttyper og -forslag
Her er en oversikt over en del av FoU-programmene og -finansieringsformene som finnes i Europa.

Publisert 16. oktober 2006