EUREKA - EurekaBuild

EUREKA er et europeisk nettverk for innovasjon. Det skal styrke europeisk konkurranseevne ved å stimulere markedsorientert forskning og utvikling. Det unike med EUREKA i forhold til andre FoU-programmer er "nedenfra og opp"-prinsippet. Det er bedriftene som sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider. EUREKA kompletterer de store forskningsprogrammene i EU, og er mye mer markedsorientert. 

EUREKA ble etablert i 1985 og har i dag 36 medlemmer fra Irland i vest til Russland i øst, fra Norge i nord til Kypros og Israel i sør.

Les mer  om EUREKA på Forskningsrådets sider: www.forskningsradet.no/eureka

EUREKA har etablert en rekke klynger (clusters) og paraplyer  (umbrellas) innenfor viktige bransjer og teknologier. EUREKA-klyngene er langsiktige strategiske industrielle initiativer som styres av industrien selv. De har vanligvis et stort antall deltagere og målet er å utvikle teknologier som er betydningsfulle for europeisk konkurranseevne, spesielt innenfor IKT, energi og bioteknologi. EUREKA har i 2006 klynger innenfor IKT, helse og bioteknologi, kommunikasjon, energi og roboter.

EUREKA-paraplyene er tematiske nettverk som fokuserer spesielle teknologiområder eller bransjer. Hovedmålet er å stimulere etableringen av EUREKA-prosjekter. I 2006 har EUREKA paraplyer innenfor IKT, helse og bioteknologi, miljø, laser, robotteknologi og automasjon, transport, bygg og anlegg (EurekaBuild), havbruk og reiseliv.
Les mer om EUREKA Clusters og Umbrellas på EUREKAs hjemmeside:
www.eureka.be

EurekaBuild

I sommer besluttet  ECTP å etablere paraplyprosjektet EurekaBuild, som har som formål å utnytte EUREKA-mekanismen til å skape internasjonale Forsknings-og Innovasjonsprosjekter for byggenæringen. Norge gjennom NCTP er deltager i EurekaBuild. EurekaBuild bygger på ECTP og dets Strategiske Forskningsagenda (SRA). Finansieringen er nasjonal, og skjer via Skattefunn, nasjonale programmer, inklusive IFU-kontrakter. EurekaBuild egner seg spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB)

Les mer på EurekaBuilds hjemmeside
Her ligger også oversikt over eksisterende prosjekter, prosjekter som søker partnere og maler for hvordan utvikle prosjekter.

Publisert 16. oktober 2006