EUs 7. Rammeprogram

EUs 6. og 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling har ambisjoner om å forene forskningspolitikk og forskningsfinansiering, og å bygge sterke relasjoner mellom de mest fremtredende miljøene i Europa.

Les  om EU-kommisjonens forslag - endelig vedtatt sommeren 2006 på Forskningsrådets nettsider.

Dette griper inn i norsk forskning på langt mer omfattende måte enn tidligere, både hva angår antall involverte aktører, men også hva angår konsekvenser for struktureringen og internasjonaliseringen av norsk forskning.

Forskningsrådets nettsider for EU-forskningen finner du en presentasjon av EU-kontoret, omtale av rammeprogrammets forskjellige satsingsområder, lenker til utlysninger og arbeidsprogrammer, og ikke minst; siste nytt om informasjonstiltak og arrangementer i forbindelse med 6.og 7. rammeprogram.

Norge har også fått en nasjonal internettportal hos EUs offisielle informasjonstjeneste CORDIS. Det er første gang et land utenfor EU får en slik service.
Se: http://cordis.europa.eu/norway/home_en.html


CRAFT - eller Co-operative research
Formålet med CRAFT er å stimulere SMBer til å samarbeide med forskningsmiljøer i utvikling av ny teknologi, prossesser og produkter.
Les mer om CRAFT - Co-operative research

Evalueringsresultatene viser at 63 prosjekter med norske deltagere er innstilt til finansiering, av disse ledes 20 av norsk koordinator. Norsk Teknologisk Institutt er av de mest aktive norske aktører.

Publisert 2. juni 2006