FA 1 Undergrunnsanlegg

Sekretær/koordinator

Eivind Grøv

SINTEF Byggforsk

 

Ressursgruppe (forskningsmiljøene)

 

Amund Bruland

Roger Olsson

 

NTNU

NGI

 

Arbeidsutvalg (industri/brukere)

 

Ruth G. Haug

Espen Moe

Oddbjørn Aasen

 

Statens Vegvesen

Veidekke

Multiconsult

 

Øvrige deltagere

 

Leif R. Gausereide

Arnulf Hansen

Bo Johannsson

Svein Eriksson

Ola Woldmo

J. S. Rønning

Thor Skjeggedal

 

Norconsult

TBM Experts

Protan

Norcem

Degussa

NGU

NFF

Publisert 2. juni 2006