Nasjonalt fuktseminar 2011
Energieffektive bygg – fukt og frykt For niende år på rad arrangerer SINTEF Byggforsk og Mycoteam Nasjonalt fuktseminar.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndighetene stiller stadig strengere energikrav til bygninger, og fra 2015 kan kravet være at alle nybygg skal være passivhus. Samtidig sliter byggenæringen i dag med et stort omfang av byggskader. Tall fra SINTEF Byggforsk viser at det samlede forbedringspotensialet i byggenæringen ligger på 7–11 % av årlig netto byggproduksjon. Ca. 75 % av disse skadene er fuktskader. En utvikling mot passivhus som forskriftsnivå kan gi ytterligere utfordringer for byggenæringen.

Det hevdes at passivhus og andre energieffektive bygg med mye isolasjon stiller strenge krav til utførelse for å unngå fuktskader og dårlig inneklima. De kan også gi større utfordringer ved undersøkelse og utbedring av skader. På Nasjonalt Fuktseminar, som arrangeres av SINTEF Byggforsk og Mycoteam 7. april, vil man få høre om norske erfaringer på området.

Et annet viktig tema er sammenhengen mellom fuktskader, inneklima og helse. For å nå myndighetenes mål om energieffektivisering vil det i framtiden bli viktig å redusere energibruken til den eksisterende bygningsmassen. Hvilke energitiltak er mest effektive, og hvordan unngår man at disse tiltakene genererer flere fuktskader? Seminaret vil ha fokus på utfordringene denne utviklingen gir norske byggherrer, rådgivende ingeniører, entreprenører og takstmenn.

Et annet viktig tema er sammenhengen mellom fuktskader, inneklima og helse. For å nå myndighetenes mål om energieffektivisering vil det i framtiden bli viktig å redusere energibruken til den eksisterende bygningsmassen. Hvilke energitiltak er mest effektive, og hvordan unngår man at disse tiltakene genererer flere fuktskader? Seminaret vil ha fokus på utfordringene denne utviklingen gir norske byggherrer, rådgivende ingeniører, entreprenører og takstmenn.

Villa Stoknes. Foto: Stein Stoknes

 

 

 

 

Publisert 13. april 2011