Nasjonalt fuktseminar 2012
Hvordan møte økte klimautfordringer? For tiende år på rad arrangeres Nasjonalt fuktseminar av SINTEF Byggforsk og Mycoteam as. Hovedtema i år er klimaendringene og hvilke nye fukttekniske utfordringer disse medfører.

 


Foto: Scanpix

Klimascenarier fram til år 2100 viser høyere temperatur og økende nedbørsmengder i Norge. Det betyr større fuktbelastning på bygningene våre, med risiko for høyere fuktinnhold i bygningsmaterialer og bedre livsvilkår for mikroorganismer.

Mer nedbør og mer slagregn gir nye utfordringer for bygningers klimaskjerm. God fuktsikkerhet må planlegges, og på seminaret får vi høre hvilket fokus arkitektene har på klimatilpasning. God utførelse er også viktig. En ledende entreprenør forteller hvordan man sikrer seg mot fuktinntrengning gjennom utsatte detaljer i fasaden.

Mer nedbør betyr også mer vann i grunnen og større belastning på offentlige avløpsledninger. Øker risikoen for tilbakeslag i kloakkledninger? Bygger vi kjellervegger som tåler økt fuktpåkjenning?

Universell utforming av bygninger er viktig for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet for alle. Men prinsippet gir også fukttekniske utfordringer, som ikke blir mindre utfordrende i et våtere klima.

Skader på grunn av råte og sopp er et stort problem i mange bygninger. Tidligere fantes det trebeskyttelsesmidler som ga god beskyttelse mot sopp, men i dag er mange av disse erstattet av mer miljøvennlige produkter. Så hvilke virkemidler har vi til rådighet i dag, med utsikter til et mer fuktig klima? På seminaret presenteres også dagens metoder for behandling av gamle og nye råte- og hussoppskader.

 

 

 

Publisert 20. april 2012