Nasjonalt fuktseminar 2014
  For elevte år på rad arrangeres Nasjonalt fuktseminar av SINTEF Byggforsk og Mycoteam as 

 

Viktige endringer i regelverk, standarder og normer som berø­rer fukt og fuktskader vil få stor innvirkning på virksomheten til de som bygger, takserer og omsetter fast eiendom. I praksis blir det nødvendig med tilstandsrapport når et hus skal selges, og mange av disse vil beskrive fuktskader, som helsemyndig­hetene nå advarer sterkere mot. Går vi mot et boligmarked der teknisk kvalitet betyr mer? Representanter for eiendomsmeg­lerne, de bygningssakkyndige og huseierne vil legge fram ulike syn på denne saken.

For nybygg blir det strengere krav til dokumentasjon av fuktig­heten ved nybygging, og byggeprosessen må tilpasses disse. Vi får en oppsummering av to kommende standarder, og en diskusjon av hvordan diet vil gå når disse skal omsettes i praksis. Nasjonalt fuktseminar 2014 går gjennom de viktigste nye og kommende endringene, slik at deltakerne skal stille godt forberedt på den nye virkeligheten. I tillegg til en oppdatering på endrede spilleregler ser vi nøyere på noen høyaktuelle konstruksjoner og skadetyper, og hvordan disse behandles.

 

 

 

Publisert 20. april 2012