Nasjonalt fuktseminar 2010
Bærekraftig bygging uten fuktskader For åttende år på rad arrangerer SINTEF Byggforsk og Mycoteam Nasjonalt fuktseminar. Blant hovedtemaene i år er fukttekniske utfordringer i lavenergi- og passivhus.

Løvhagen
Foto: SINTEF Byggforsk

Seminaret tar i år for seg utfordringene og mulighetene som oppstår med nye lover, strengere energi- og miljøkrav, og et klima i endring. Ny og oppdatert kunnskap om betingelser for vekst av sopp danner et viktig grunnlag for å velge riktige rutiner og kontroller for å sikre kvalitet i bygg.

Selv om København-avtalen ikke ble det mange hadde håpet, er forståelsen for at bygninger må bygges og drives på en bæ­rekraftig måte stadig økende. Kvalitet og fuktsikkerhet er en viktig del av bærekraftig bygging.

Kravene til de som bygger blir etter hvert så strenge at vi må regne med at en betydelig andel av foretakene i byggenæringen vil forsvinne, fordi de ikke klarer å omstille seg fort nok. Vår jobb er å bidra til at de som leverer høy kvalitet i dag og strever etter å forbedre seg ytterligere, ikke blir med i dragsuget. Dette skal vi medvirke til på mange plan, og gjennom Nasjonalt fuktseminar ønsker vi å tilby en oppdatering på de viktigste nyhetene som påvirker fuktsikkerheten akkurat nå.

 

Publisert 22. september 2010