Oppstartsmøte 12.juni 2012
"Midtnorske matspesialiteter på alles bord" – Oppsummering fra kick-off i LogiMat-prosjektet

Tirsdag 12.juni 2012 var det klart for oppstartsmøte i LogiMat-prosjektet. Nærmere 30 personer fra industrien og forskningsinstitusjoner med interesse for prosjektet deltok på møtet hos Norsk Senter for Bygdeforskning på Dragvoll. Dagen startet med at prosjektleder Heidi Dreyer ønsket velkommen, før det ble holdt en rekke interessante presentasjoner.  

 

Salgsoppfølging, et nøkkelord i forbindelse med vekst

Trine Magnus, forsker ved Bygdeforskning, presenterte noen av erfaringene fra vekststrategi-prosjektet som har fokus på lokale matprodusenter. En spørreundersøkelse viser at 82% av de lokale matprodusentene er i vekst eller ønsker å vokse de neste 3-5 årene. Motivasjonen for denne veksten er ønsket om å øke lønnsomheten og å trygge arbeidsplasser. Trine Magnus snakket også om relasjonen mellom kvalitet og pris (merverdi), og at vekst og effektivitet eventuelt kan påvirke prisnivået som resultat av merverdi. Det finnes mange utfordringer ved vekst og det ble pekt på at salgsoppfølging er et nøkkelord i denne sammenheng. En annen viktig utfordring for lokale matprodusenter er å forhandle seg inn i kjeden, og det kan være enda vanskeligere å få varene ut av butikkhyllene igjen.

Erfaringer fra vekststrategiprosjektet omkring distribusjon og salg 

 

Norges første gårdsprodusent med direkteavtale med TINE

Tingvollost startet i det små og har vokst seg større igjennom de siste årene. "Gress er ikke bare gress" sa Egil Smith-Meyer og fortalte at det er viktig å fore dyrene variert og riktig. Tingvollost tester ostene sine i konkurranser hvor kvalitet er avgjørende. Sammenligning med de beste internasjonalt er viktig. Tidligere distribuerte de selv osten, men har nå en direkteavtale med TINE Distribusjon. Dette har ført til at Tingvollost har fått en ny mye bedre logistikkløsning. Smith-Meyer fortalte hvordan dette samarbeidet gir Tingvollost fordeler som ubrutt kjølekjede, større dekningsgrad og forutsigbare fraktkostnader. For denne type produkter er utfordringen volum og store nok bestillinger. Tingvollost har ikke ambisjoner om å bli større en det de er i dag grunnet at håndverket og kravet til kvalitet setter begrensinger for hvor store de kan bli.

Perspektiver på distribusjon av kvalitetsost

 

Høye krav til eksklusivitet, kvalitet og lokal tilknytning av råvarer i restauranter

Roar Hildonen eier og driver restauranten To Rom og Kjøkken. Konseptet er høykvalitets mat, Middelhavskjøkken,  basert på kortreiste lokale råvarer.  I dag kjøper de 90-95% av sine råvarer fra produsenter i Trøndelag. Det er viktig at råvarene er lokale, men de må også ha internasjonal kvalitet. Kvaliteten på lokale råvarer kan variere, blant annet når det gjelder storfekjøtt. For To Rom og Kjøkken er det viktig med råvarer som er unike og spesielle, gjerne med en historie bak. Hildonen trekker frem behovet for et nettsted hvor lokale leverandører kan legge ut informasjon om sine varer, tilgjengelighet, etc. Dette vil kunne gi inspirasjon til menyer, øke innsikten i hvem som kan tilby hva noe som vil øke synligheten og tilgjengeligheten for lokale råvarer. Hildonen ønsker at lokale produsenter skal være flinkere til å bruke restauranter for å etablere sitt varemerke og for senere og eventuelt lansere merket i butikk. Økologisk mat er og vil bli viktig trend fremover.

To Rom og Kjøkken

 

Mat og makt

Gofood er et prosjekt som omhandler mat og makt, der det blant annet ses på hvordan nasjonale regelendringer påvirker produsentene.  Hilde Bjørkhaug, forsker ved Bygdeforskning, presenterte et eksempel på hvordan endringer i rammebetingelser for kyllingproduksjon medførte få aktører og vertikal integrasjon med eierinteresser fra egg til butikk. I dag domineres tilbudet av norsk kylling av tre produsenter (Prior, Solvinge og Den Stolte Hane). Prosjektet vil blant annet se videre på hva denne strukturen innebærer for andre produkter og produsenter. Foreløpige resultater fra prosjektet viser også at det er store forskjeller på hva de ulike leddene i matkjeden, for eksempel konsumenter og produsenter, vektlegger når det gjelder kvalitet.

Presentasjon av Gofood, et samarbeidsprosjekt om mat og makt

 

Mandeline – Krav om store volum og høy kvalitet på småmandelpoteter

Egne merkevarer utgjør ca 20% av Coops sortiment. Coop ønsker å ta inn flere norskproduserte spesialiteter og Jan Ove Wagnhildhaug sier at Coop er interesserte i lokale produsenter som kan levere unike produkter. Prosjektet Mandoline er en satsing på mandelpoteter hvor den minste størrelsen fjellmandelpoteten lanseres som et gourmetprodukt. For å få til dette etablerer de sammen med lokale interesser en produksjonslinjen i Sunndalen med optisk sortering av potet. Wagnhildhaug påpekte at en viktig utfordring for små produsenter som vil inn i butikker er at det kreves storproduksjonsskala. Små produsenter bør derfor være med i små kjeder og varene deres bør selges kun i noen få butikker. Små spesialiteter bør ikke "ødelegges" ved å bli solgt i vanlige dagligvarehandler i hele landet, da vil ikke produktet få den oppmerksomheten det bør ha.

Matspesialiteter i dagligvarehandelen, fokus på mandelpoteter

 

De små passer sammen med de små

Helge Schei presenterte erfaringer fra et prosjekt i Merkur-programmet som omhandler lokalprodusert mat i nærbutikk. Merkur-programmet er et program som eies av kommunal- og regionaldepartementet. Lokalprodusert mat i nærbutikken er en Merkursatsning, og de varene som produseres i et lokalsamfunn bør også kunne bli kjøpt i lokalsamfunnet. Engasjerte kjøpmenn og plassering av varene i butikk er viktig. Varene selger best når de er plassert samlet i en del av butikken, da blir de godt synlige! Hyttefolk, turister og gjennomreisende ønsker ofte å kjøpe lokale varer og de er villige til å betale for dem. Bondens marked er også viktig, det er her folk blir kjent med produktene. Observasjoner fra prosjektet viser at de små passer best sammen med de små, men det er likevel en del utfordringer. Butikkene stiller krav til produsentene om blant annet strekkoding, leveringsdyktighet, returordning og oppfølging.

Lokalprodusert mat i nærbutikk

 

Landets beste distribusjonsnett innen ferskvarer 

TINE har meierier, terminaler og regionskontor spredt utover i hele landet. Tine har eget distribusjonssystem for flytende meierivarer hvor de leverer direkte i ubrutt kjølekjede til butikker, skoler, hoteller, etc. Distribusjonskapasiteten i dette systemet tilbys til lokale matprodusenter. Systemet passer godt for disse produktene bl.a. pga. tilgjengelighet og volum. TINE tilbyr distribusjon for små lokale produsenter, for eksempel benytter Tingvollost seg av dette tilbudet. I tillegg til å være et godt tilbud til lokale matprodusenter er ordningen er et samfunnsmessig godt miljøtiltak. Samlasting fra flere produsenter på samme bil gjør at kunden får færre biler til rampen. TINE er landets beste distribusjonsnett innen ferskvarer fastslår Foldal. Han forteller også at han tror en av de viktigste utviklingsområdene for lokalprodusentene er sporing av varen gjennom hele verdikjeden.

Distribusjon av matspesialiteter

 

"Midtnorske matspesialiteter på alles bord"

Heidi Dreyer presenterte LogiMat-prosjektet der ideen er "Midtnorske matspesialiteter på alles bord". Prosjektet skal utvikle smarte og effektive logistikkløsninger for lokale matspesialiteter. LogiMats visjon er å gjøre Midt-Norge til den ledende regionen for matspesialiteter gjennom overlegne logistikkløsninger. Målet vil da være å utvikle og demonstrerer kunnskap, metoder og løsninger, og å bygge et nettverk av kompetanse på logistikk for matspesialiteter.

Presentasjon av LogiMat-prosjektet

 

Publisert 15. juni 2012