Seminarer og workshops
LogiMat har som mål å skape kompetanse gjennom å formidle forskningsresultater til industrien og næringslivet, og la industrien og næringslivet presentere sine utfordringer og løsninger for et bredere publikum.

Publisert 15. juni 2012