Om prosjektet

"Midtnorske matspesialiteter på alles bord” er ideen for LogiMat-prosjektet, som skal utvikle smarte og effektive logistikkløsninger for lokale matspesialiteter. Resultatene som utvikles vil være til nytte for produsenter og samarbeidsbedriftene i matkjeden. Midt-Norge har mange små og mellomstore produsenter som ikke finner gode nok logistikkløsninger. Samtidig finnes det mange kunder som kunne tenke seg et rikere utvalg av matspesialiteter. Noe av utfordringen er at matspesialiteter ofte ikke passer inn i de tradisjonelle distribusjonskanalene. De er eksklusive produkter til høy pris, ofte med kort holdbarhet; høykvalitets matprodukter som produseres i liten skala og med produktnavn som er lite kjent i markedet. I prosjektet skal vi løse utfordringen gjennom å utvikle kompetanse og løsninger for logistikk, marked og vekst og nettverk mellom aktørene.

Målet med LogiMat er å utvikle og demonstrere kunnskap, metoder og løsninger, og å bygge et nettverk av kompetanse på logistikk for matspesialiteter. Visjonen er å gjøre Midt-Norge til den ledende regionen for matspesialiteter i Norge gjennom overlegne logistikkløsninger.

Forventede resultater i form av effekter for Midt-Norge er:

  • Mer profesjonelle og konkurransedyktige produsenter og verdikjeder av matspesialiteter; reduserte kostnader, økt omsetning og forbedret lønnsomhet
  • Nye løsninger, prosesser og tjenester i matkjeden som utvider markedstilgangen, øker ressursutnyttelse og reduserer matsvinn
  • Bredere utvalg og økt tilgjengelighet av matspesialiteter
  • Økt innovasjonsevne i matkjeden som skal ivareta regional sysselsetting, kommersiell utvikling av landbruk og vedlikehold av kulturlandskapet
  • Forbedret kunnskapsbase for offentlige beslutningstakere
  • At Midt-Norge skal bli mer attraktivt for matinteresserte og turister

Forskningsaktivitetene har fokus på følgende områder relatert til matspesialiteter:

  • Markedsstrategier og forretningskrav
  • Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT
  • Fysisk logistikk
  • Samarbeid og nettverk
 Forskningsoppgaver i LogiMats kunnskapsplattform for logistikk

 

Publisert 15. juni 2012