Velkommen til LogiMat!

LogiMat er et treårig (2012-2014) forskningsprosjekt  som skal utvikle smarte og effektive logistikkløsninger for lokale matspesialiteter. Ideen er "Midtnorske matspesialiteter på alles bord". Resultatet som utvikles vil være til nytte for produsenter og samarbeidsbedrifter i matkjeden.

Målet med LogiMat er å utvikle og demonstrere kunnskap, metoder og løsninger, og å bygge et nettverk av kompetanse på logistikk for matspesialiteter. Visjonen er å gjøre Midt-Norge til den ledende regionen for matspesialiteter i Norge gjennom overlegne logistikkløsninger.

Forskningsaktivitetene har fokus på følgende områder relatert til matspesialiteter:

  • Markedsstrategier og forretningskrav
  • Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT
  • Fysisk logistikk
  • Samarbeid og nettverk

Forskningsaktivitetene vil involvere en kjernegruppe bestående av SINTEF, Norsk Senter for Bygdeforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Høgskolen i Nord-Trøndelag, NTNU og OI! trøndersk mat og drikke. I tillegg vil en rekke næringsaktører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner delta: Rørosmat, Guri Kunna, Tine, Landbruk Nordvest, Stiftelsen KSL Matmerk, Merkurprogrammet, Aalborg Universitet, Chalmers Universitet, Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag, Coop Norge, Enghav AS, og Høgskolen i Molde.

Finansiering

I tillegg til at bedriftene selv stiller med midler, mottar LogiMat-prosjektet midler fra det regionalt forskningsfond Midt-Norge.