Oi!-dagen 11.april 2013
Oi!-dag 11. april på Clarion Hotel & Congress Trondheim Brattørkaia 1. Hovedtema for dagen var logistikk av matspesialiteter. Programmet ble utviklet i samarbeid med “LogiMat” prosjektet, - der SINTEF, NTNU, HINT, Trøndelag Forskning og Utvikling, Bygdeforskning og Oi! såg på hvilke logistikkutfordringer næringen har og hvordan disse kan løses.
  • Margrete Haugum, Tøndelag Forskning og Utvikling, delte noen av erfaringene fra prosjektet LogiMat som arbeider med å utvikle logistikkløsninger for matspesialiteter som studerer utvalgte enkeltbedrifter som driver med matspesialiteter.  Andre foredragsholdere på fagdagen var produktsjef Eivind Haalien, NorgesGruppen, som ga et innblikk i kampen om kundene; daglig leder Hans Kristian Norset, Fosen Transport, snakket om transportutfordringer og  forsker Gunnar Vittersø, Statens institutt for forbruksforskning, behandlet forbrukeratferd. Les mer om dagen og Haugum sitt foredrag her.

Publisert 1. mars 2013