Arrangementer

Arrangementer 2021

Kom nærmere! (Trondheim, september)

Arrangementer 2019

ARCH19: Building for better health (Trondheim, juni) 

Arendalsuka (Arendal, august) 
Kronikk i Aftenposten - «God arkitektur en investering i folkehelsen»

Møte, innlegg og paneldebatt på Arendalsuka

Frokostmøte DOGA (Oslo, oktober)
Urban wellbeing: The future we shape - the cities we need.

Innovasjonssamling hos KMD (Oslo, november)
Bolig- og tjenestetilbudet til personer ROP-lidelser