Organisering

Geminisenteret HelsA er et flerfaglig forskningsmiljø med partnere fra 

 • NTNU Fakultet for arkitektur og design 
 • NTNU Samfunnsforskning 
 • SINTEF 
  • SINTEF Community (Arkitektur, materialer og konstruksjoner og Mobilitet og samfunnsøkonomi) 
  • SINTEF Digital (Helse)

Styre

Styret representerer linjeledelsen i institusjonene som inngår i senteret og har følgende sammensetning:

 • Jonas Holme, Forskningssjef Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner, SINTEF Community
 • Lise Linge, Instituttleder Arkitektur og planlegging, NTNU
 • Berit Berg, Forskningssjef Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning
 • Jon Harald Kaspersen, Forskningssjef Helse, SINTEF Digital

Operativ ledelse

Den operative ledelsen består av en ledertrio fra SINTEF Community, NTNU Fakultet for arkitektur og design og NTNU Samfunnsforskning. Selve ledelsen vil alternere mellom SINTEF Community og NTNU Fakultet for arkitektur og design. Ved oppstart av senteret vil ledelsen ligge hos SINTEF Community. Fra starten av vil ledergruppen bestå av Solvår Wågø (SINTEF Community), Johan van der Zwart (NTNU Fakultet for arkitektur og design) og Thomas Hugaas Molden (NTNU Samfunnsforskning).