Prosjekter

Prosjekter 2020

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring
Oppdragsgiver: NFR -IPO
Partnere: kommuner i Tromsø, Bergen, Trondheim, Nordre Follo
NTNU ( Institutt for pedagogikk og livslang læring, og Fakultet for arkitektur og design)
SINTEF Community ( Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner, og Mobilitet og samfunnsøkonomi)
Ansvar: SINTEF Community v/ Solvår Wågø

BOPILOT
Oppdragsgiver: NFR-Forkommune
Partnere: Trondheim kommune, Bergen kommune,
NTNU Fakultet for arkitektur og design,
SINTEF Community
Ansvar: NTNU Fakultet for arkitektur og design v/ Eli Støa

Kollektive Boformer – Et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer?
Oppdragsgiver: Husbanken
Partnere: SINTEF Community, Husbanken Nord avd. Hammerfest, Tromsø kommune,
NTNU Fakultet for arkitektur og design (Bopilot)
Ansvar: Sintef Community v/ Solvår Wågø

Universell utforming av kontorarbeidsplassen for psykisk syke
Oppdragsgiver: Bufdir
Partnere: Høgskolen Innlandet, Miljøpsykologi
Ansvar: Sintef Community v/ Karine Denizou

Nudging walking as physical active mobility through Urban planning and design.
Increasing social interaction through tactical inventions
Oppdragsgiver: NTNU Helse
Partnere: Trondheim kommune,
Ruter Oslo,
Københavns Kommune,
TRAFIKSELSKABET MOVIA CPH
Statens Vegvesen i samarbeid med NTNU Arkitektur og design, Psykologi, Sosiologi
Ansvar: NTNU AD-fak, arkitektur og planlegging v/ Helge Hillnhütter

Sharing neighbourhood – Hvordan deling kan støtte sosial bærekraft
Oppdragsgiver: NFR
Partnere: Røde kors, Fretex, SeniorNett
Ansvar: SINTEF Community, Digital og Teknologiledelse v/ Daniela Baer, Deniz Akin, Jacqueline Floch, Trond Halvorsen, Lars Arne Bø, Karin Høyland

Nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp
Oppdragsgiver: Bufdir
Partnere: SINTEF Digital avd Helse,
SINTEF Community
NTNU Samfunnsforskning
Ansvar: SINTEF Digital avd Helse v/ Line Melby, Gro Ulset, Veronika Paulsen, Solvår Wågø, Karin Høyland, Jannike Kaasbøll

Jarleveien 10. Erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Trondheim
Oppdragsgiver: Husbanken
Partnere: NTNU Samfunnsforskning, Trondheim kommune
Ansvar: NTNU Samfunnsforskning v/ Melina Røe

Sentrumsutvikling i Ulsteinvik
Oppdragsgiver: Ulstein kommune /Nordic
Partnere: Nordic - Office of Architecture, edit / atelier, TØI
Ansvar: SINTEF Community v/ Solvår Wågø

Bydelssenter i Salterød
Oppdragsgiver: Arendal kommune /Nordic
Partnere: Nordic - Office of Architecture, edit / atelier, TØI
Ansvar: SINTEF Community v/ Solvår Wågø

Byutviklingspotensialet i Stovner bydel
Oppdragsgiver: Oslo kommune v bydel Stovner /Nordic
Partnere: Nordic - Office of Architecture
Ansvar: SINTEF Community v/ Solvår Wågø

Prosjekter