Formål

Visjon 

Å utvikle et internasjonalt fremragende senter hvor kunnskap, utdanning og forskning samlet bidrar til en samfunnsutvikling der helsefremmende arkitektur og omgivelser utgjør en naturlig del av det å skape et bedre samfunn.  

 

HelsA 

Folkehelsearbeid omtales som samfunnets samlede innsats for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse. WHO definerer helse som trivsel og livskvalitet, og ikke bare som fravær av sykdom. De bygde omgivelsene våre, der vi står og går til daglig, bidrar til trivsel, møter mellom mennesker, fysisk bevegelse og livskvalitet. Dette er viktige bidragsytere i det store folkehelseregnestykket. Helse skapes i hverdagen og påvirkes av handlinger og beslutninger utenfor helsesektoren.  

 

Styrke forskningsfronten 

Geminisenteret HelsA vil supplere og utvide forskningshorisonten til allerede etablerte satsninger knyttet til by- og områdeutvikling som "Smart City" og "ZEN" samt satsninger som tilrettelegger for deltakende og menneskeorienterte designprosesser innen helse slik som "Klyngen for samskapende tjenestedesign og innovasjon" 

 

Styrke undervisning og rekruttering 

  • Gi grunnlag for oppdatert og relevant undervisning 

  • Bidra til rekruttering av studenter 

 

Være kontaktpunkt og plattform 

  • Adresse/kontaktpunkt for samarbeid med kommuner og andre interessenter 

  • Plattform for å etablere konsortier, søknader og felles prosjekter 

  • Arena for samarbeid med og mellom kommuner og aktører som for eksempel NAL, DOGA og Bylivssenteret om relevante aktiviteter (seminarer, pilotprosjekter, publikasjoner o.l.) 

 

Premissleverandør 

  • Bidra til politikkutforming der arkitektur og fysiske omgivelsers helseeffekter taes med i regnestykket  

 

En synlig samfunnsdebattant 

  • Bidra i samfunnsdebatten og skape større bevissthet om helseeffekten av fysiske omgivelser 

 

Strategisk forankring i linjeorganisasjonene 

Alle deltakerne i senteret har viktige samfunnsoppdrag som de jobber for å oppfylle. Målsettingen for samfunnet er å øke bevisstheten rundt fysiske omgivelser og arkitekturens betydning for helsen. HelsA vil være et viktig verktøy for hver av deltakerne til å nå sine respektive mål.