Publikasjoner

 

Publikasjoner 2020

 

Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike (2020): Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport. SINTEF Akademisk Forlag, Trondheim. 

Halvorsen, Trond (2020). Nå skyter eldrebølgen fart på alvor. Kronikk i Gemini. 

Baer, Daniela; Akin, Deniz; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin (2020). Gaining for social sustainable cities through sharing indoor spaces for Voluntary activities – The case of Trondheim, Norway. Conference article. WIT Transactions. Sustainable Cities and Planning Conference, online, 09.-11. September 2020.

Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Molden, Thomas Hugaas; Wik, Sigrid Elise (2020). Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne. Rapport. NTNU Samfunnsforskning. ISBN 978-82-7570-618-6 (web)

Publikasjoner 2019

Wågø, Solvår (2019). God arkitektur en investering i folkehelsen. Kronikk i Aftenposten.