Publikasjoner

Publikasjoner 2023

Fysisk skolemiljø og pedagogikk. En kunnskapsoversikt

Publikasjoner 2021

Johan van der Zwart (ed.), Siri Merethe Bakken (ed.), Geir Karsten Hansen (ed.), Eli Støa (ed.), Solvår Wågø (ed.) (2021) ARCH19 – Proceedings from the 4th Conference on Architecture Research Care & Health. SINTEF Academic Press

Publikasjoner 2020

 

Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike (2020): Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport. SINTEF Akademisk Forlag. 

Halvorsen, Trond (2020). Nå skyter eldrebølgen fart på alvor. Kronikk i Gemini. 

Baer, Daniela; Akin, Deniz; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin (2020). Gaining for social sustainable cities through sharing indoor spaces for Voluntary activities – The case of Trondheim, Norway. Conference article. WIT Transactions. Sustainable Cities and Planning Conference, online, 09.-11. September 2020.

Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Molden, Thomas Hugaas; Wik, Sigrid Elise (2020). Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne. Rapport. NTNU Samfunnsforskning. ISBN 978-82-7570-618-6 (web)

Publikasjoner 2019

Wågø, Solvår (2019). God arkitektur en investering i folkehelsen. Kronikk i Aftenposten.