Seminarer

Tidligere seminarer

Forumet arrangerer hver vår et teknisk seminar med norske og utenlanske foredragsholdere. Disse seminarene har typisk ca. 70-80 deltakere fra norsk sprøytestøpeindustri. Sprøytestøpernes leverandører og kunder er også representert.

I tillegg til vårseminaret avholdes enkelte mindre seminarer og temadager.

Forumet er også medarrangør av Polymerdagene (tidligere Plasttekniske Dager).

Programmer m.m. for tidligere seminarer ligger her:

 

Publisert 4. september 2008