Verktøyteknologi-seminar i Oslo 17. september 2013

Ny verktøyteknologi for konkurransedyktig sprøytestøping

17. september 2013 avholdes et åpent gratis seminar ved i Oslo (Forskningsparken, Gaustadalléen 21). Temaet er nye konsepter for verktøyfremstilling, bl.a. maskinering kombinert med additiv fremstilling. Metodene forkorter tiden fra konsept til ferdig produkt og gir nye muligheter m.h.t. produktkvalitet og syklustid.

Det dreier seg om et åpent seminar i EU-prosjektet IC2 (Intelligent and Customized Tooling). Prosjektet, som ledes av SINTEF Raufoss Manufacturing AS, avsluttes i 2013 og har nå spennende resultater å vise til. En av de industrielle demonstrasjonene som skal presenteres er knyttet til Plasto AS, som er en av flere norske partnere i prosjektet.

I tillegg til å kombinere tradisjonell maskinering med additiv fremstilling er et av hovedtemaene teknologi for å integrere sensorer i formverktøyveggene for en bedret registrering og kontroll av selve støpeprosessen. Videre kan prosjektet vise til utvikling og anvendelse av spesielt slitesterke belegg på selve formrommet for en ytterligere forbedring av prosessen. Med additiv fremstilling av deler av formverktøyet, som kjerner og innsatser, kan man lage "umulige" og såkalte konforme kjølekanaler ("conformal cooling").

Last ned program med påmeldingsdetaljer 

Last ned kart etc

Programmet denne dagen bør være midt i blinken for framtidsrettede sprøytestøpere og de som deltar på seminaret vil også få informasjon om muligheter med hensyn til å søke EU og Forskningsrådet om støtte til FoU-prosjekter. Deltakelse er gratis.

 

Publisert 27. august 2013