Styre

Forumets styre:  

  • Lars Stenerud, Plasto (leder) 
  • Sverre Gustavsen, Sveis Teknikk Instruksjon
  • Jan Atle Lossius Ellingsen, Bergen Plastics
  • Johan Steenks, Wilh. Willumsen
  • Svein Amundsen, Pla-Mek
  • Erik Andreassen, SINTEF (sekretær) 

En av forumets målsetninger er å få til flere FoU-prosjekter innen sprøytestøpeteknologi og tilstøtende fagområder. Styret er takknemlig for alle innspill og tilbakemeldinger fra forumets medlemmer og sprøytestøpebransjen generelt.

Tidligere ledere av styret: Ronny Wold , IMC (1999-2004), Jon Hermansen, Biobe (1997-1999)  og Atle J. Ellingsen, Bergen Plastics (1996-1997 og initieringsfase i 1995)

Publisert 29. januar 2016