Styre

Forumets styre:  

En av forumets målsetninger er å få til flere FoU-prosjekter innen sprøytestøpeteknologi og tilstøtende fagområder. Styret er takknemlig for alle innspill og tilbakemeldinger fra forumets medlemmer og sprøytestøpebransjen generelt.

Tidligere ledere av styret: Ronny Wold , IMC (1999-2004), Jon Hermansen, Biobe (1997-1999)  og Atle J. Ellingsen, Bergen Plastics (1996-1997 og initieringsfase i 1995)

Publisert 4. september 2008