Aktiviteter

FoU-prosjekter
Forumet kan bistå i initieringsfasen, f.eks. med å skrive søknader, og kan også være med på gjennomføringen. Forumet støtter også mindre forprosjekter med egne midler.

Seminarer

  • Forumet arrangerte i en årrekke et årlig teknisk seminar med norske og utenlandske foredragsholdere.
  • De siste årene har vi samarbeidet med PLASTFORUM, i4plastics m.fl. om arrangementet Teknologi- og Polymerdagene (tidligere Polymerdagene og før det igjen Plasttekniske Dager). På dette seminaret er det bl.a. en sesjon med presentasjoner innen sprøytestøpeteknologi.

Studieturer
Forumet har arrangert studieturer til Sverige, Danmark og Tyskland.

Testing, "brannslukking" og informasjonstjenester
Forumet bistår medlemsbedriftene med å framskaffe informasjon - alt fra navn på leverandører til mindre utredninger. Forumets hjelper også til ved "brannslukking", f.eks. når man plutselig får problemer med et produkt.  

Publisert 4. september 2016