Forum for sprøytestøping

Forum for sprøytestøping (FFS) skal bidra til å utvikle sprøytestøpeindustrien gjennom et utviklingsfellesskap mellom bedriftene i bransjen, samt kunder, leverandører og FoU-miljøer. Forumet er åpent for sprøytestøpere samt deres kunder og leverandører.

Forumets oppgaver kan oppsummeres slik:

  • Arrangere seminarer og studieturer. Følge teknologiutviklingen og formidle trender.
  • Initiere og koordinere FoU-prosjekter.
  • Utføre mindre undersøkelser og forprosjekter, eventuelt formidle forespørsler videre, nasjonalt eller internasjonalt.

Les om sprøytestøping og plastmaterialer

   

FoU

En rekke plastrelaterte FoU-prosjekter har opp gjennom årene fått støtte fra Norges forskningsråd, særlig via BIA-programmet.

Arrangementer

Teknologi- og Polymerdagene 2018
30.-31. mai 2018, Sandane

Kontakt

, SINTEF
tlf 982 82 492