Forum for sprøytestøping

Forum for sprøytestøping (FFS) skal bidra til å utvikle sprøytestøpeindustrien gjennom et utviklingsfellesskap mellom bedriftene i bransjen, samt kunder, leverandører og FoU-miljøer. Forumet er åpent for sprøytestøpere samt deres kunder og leverandører.

Forumets oppgaver kan oppsummeres slik:

  • Arrangere seminarer og studieturer. Følge teknologiutviklingen og formidle trender.
  • Initiere og koordinere FoU-prosjekter.
  • Utføre mindre undersøkelser og forprosjekter, eventuelt formidle forespørsler videre, nasjonalt eller internasjonalt.

Les om sprøytestøping og plastmaterialer


Innovativ verktøyteknologi var tema for et seminar i Oslo 17. september 2013 

   

Aktuelt

En rekke plastrelaterte FoU-prosjekter har opp gjennom årene fått støtte fra Norges forskningsråd via BIA-programmet. Høsten 2014 har BIA-programmet og andre programmer aktuelle utlysninger!

Arrangementer

Kontakt

Forumet tar gjerne imot flere medlemmer.
Kontakt Erik Andreassen
SINTEF Materialer og kjemi,
tlf: 982 82 492, for nærmere opplysninger.