To main content

Havforsuring

Havet går mot mot lavere pH-nivå som følge av økt mengde karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Dette kan få konsekvenser for livet i havet, særlig for organismer som bygger skjell og skjelett av kalsiumkarbonat.

RESTEN AV TEKSTEN ER PLACEHOLDER OG IKKE RELATERT TIL OVERSKRIFT

Forskning og teknologi er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene, og havbruksnæringen er ikke et unntak.
SINTEF har verdensledende kompetanse innen havbruksteknologi. Fra eksponert oppdrett, undervannsteknologi, havbruksfartøy eller lukkede anlegg.
Vi jobber tett på næringen for å løse problemene. Sammen med våre kunder utvikler vi blant annet løsninger for å redusere rømming, begroing og lakselus. Våre forskere utvikler teknologi som tar hensyn til biologi og fiskevelferd. Teknologien skal også bidra til gode og sikre arbeidsplasser for de som jobber under tøffe værforhold langs kysten. For å klare alt dette forsker vi i SINTEF tverrfaglig og med mange ulike verktøy og metoder. Vi har en unik infrastruktur hvor vi kan teste og verifisere ny teknologi i ulik skala. Med våre dataprgrammer kan vi redusere tiden det tar å utvikle nye løsninger.
Forsøk i laboratorie gir oss ny innsikt og forståelse av komplekse sammenhenger som for eksempel strøm og bølgeforhold. Men den virkelige fasiten ser vi først når løsningene testes i full skala, som på vårt eget anlegg ACE. Det fører til sikre løsninger som kan tas i bruk av industrien. Med vår kunnskapsbase og våre verktøy skal vi bidra til å skape morgendagens globale akvakulturnæring.

Typiske oppdrag for oss er

 • Store forskningsprosjekt med kort- og langsiktig forskning på hvordan forene løsninger for bedre fiskevelferd og forbedring av produksjonsmiljø
 • Utvikling av metoder og modeller for havbruksrobotikk og autonome løsninger
 • Mindre oppdragsprosjekt for lokalt tilpassede løsninger for oppdrettssystemer
 • Internasjonale prosjekter innen havbruk og akvanæring

Vi arbeider innen disse områdene

 • Autonomi og undervannsrobotikk i havbruk
 • Begroings- og parasittkontroll
 • Fiskevelferd Havbruksfartøy og operasjoner
 • Instrumentering, digitalisering og beslutningsstøttesystemer
 • Lukkede oppdrettssystemer
 • Mennesket i havbruk
 • Merdteknologi

Hvem gjør vi dette for?

 • Norsk og internasjonal akvakulturnæring
 • Forskningsrådet og EU

Contact person