To main content

Sommerforskere ved havbruksavdelingen SINTEF Ocean AS

Sommerforskere ved havbruksavdelingen SINTEF Ocean AS

Er du student og har lyst på sommerjobb i SINTEF Ocean? 

Vi er på utkikk etter to sommerforskere som skal jobbe med analyse av surveydata fra en spørreundersøkelse om nye produksjonsteknologier i lakseoppdrett.

Varighet på stillingene er 6 uker med oppstart midten av juni til starten/midten av august. Ferie etter avtale.

Om prosjektet: Sommerforskere vil være tilknyttet prosjektet Compareit, som er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet studerer ulike produksjonsteknologier for lakseoppdrett gjennom hele verdikjeden. Les mer om prosjektet her: Compareit (sintef.no). Havbruksavdelingen i SINTEF Ocean jobber tett med havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer. Faggruppen Havbrukskonstruksjoner og sikkerhet er en tverrfaglig gruppe satt sammen av forskere med bakgrunn innenfor samfunnsvitenskap og ingeniørfag.

Arbeidsoppgaver: De to kandidatene som ansettes skal samarbeide om analyser av data fra en survey som omhandler nye produksjonsteknologier i lakseoppdrett. Arbeidsoppgavene omfatter kvantitative analyser av surveydata. Kandidatene får her muligheten til å arbeide med ulike kvantitative analysemetoder (lineære eller logistiske regresjonsanalyser, f.eks.). 

Hvem ser vi etter: Vi ser etter deg som har bakgrunn fra samfunnsvitenskapelige fag og kompetanse innen kvantitative analyser og software som SPSS eller STATA. Sommerjobben passer for studenter på 4. eller 5. året.

Vi tilbyr:

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig FoU-miljø 
  • En trivelig arbeidsplass sammen med andre sommerstudenter 
  • Muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

Spørsmål om stillingen kan rettes til veileder/kontaktperson Andreas Misund.  

Apply for position

Unit

SINTEF Ocean

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Oslo, Ålesund og Bergen. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.