To main content

""Selv om vi ikke kom dit vi skulle, er vi i hvert fall ikke der vi var"". Evaluering av Henvisningsprosjektet. Sluttrapport

""Selv om vi ikke kom dit vi skulle, er vi i hvert fall ikke der vi var"". Evaluering av Henvisningsprosjektet. Sluttrapport

Category
Report
Abstract
STF78 A034514   SINTEF Unimed legger med dette fram sluttrapporten i prosjektet ""Evaluering av Henvisningsprosjektet"". Sluttrapporten omfatter resultatene fra delutredningene: Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i helsevesenet Mer fornøyde brukere Samfunnsøkonomiske besparelser Rapporten omfatter presentasjon, analyse og drøfting av resultatene fra de undersøkelsene som er gjennomført gjennom hele forsøksperioden (fra 1. mai 2001 – 17. november 2003).
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
Year
Publisher
SINTEF rapport
ISBN
8214032458