To main content

""Selv om vi ikke kom dit vi skulle, er vi i hvert fall ikke der vi var"". Evaluering av Henvisningsprosjektet. Sluttrapport

Abstract

STF78 A034514   SINTEF Unimed legger med dette fram sluttrapporten i prosjektet ""Evaluering av Henvisningsprosjektet"". Sluttrapporten omfatter resultatene fra delutredningene: Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i helsevesenet Mer fornøyde brukere Samfunnsøkonomiske besparelser Rapporten omfatter presentasjon, analyse og drøfting av resultatene fra de undersøkelsene som er gjennomført gjennom hele forsøksperioden (fra 1. mai 2001 – 17. november 2003).

Category

Report

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Digital / Health Research

Year

2003

Publisher

SINTEF rapport

ISBN

8214032458

View this publication at Cristin