To main content

Evaluering av NHOs Female Future program

Abstract

Rapporten presenterer evalueringen av styre- og lederutviklingsprogrammet  FemaleFuture som NHO har tilbudt norsk nærings- og arbeidsliv gjennom10 år.  Female Future har som sentralt mål å jobbe aktivt for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer, og at kvinner skal oppleve næringslivet som attraktivt med tanke på egen karriere. Evalueringen tar opp til vurdering kriteriene for deltagelse, samt kvaliteten ved programmets innhold og form. Videre tar evalueringen opp mål - og resultatoppnåelsen som er innfridd både på kort sikt og det som utgjør langtidseffekter. Vi vurderer også viktige sider ved organiseringen, driften og profileringen av programmet. Vår hoved- konklusjon er at NHOs Female Future program er et vellykket konsept som har bidratt til svært god resultatoppnåelse når det gjelder å øke kvinneandelen i ledelse og styrer. Flertallet av deltagerne som har inngått i vårt datamateriale er godt fornøyd med programmets innhold og arbeidsformer.  Evalueringen bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført for deltagerne gjennom de 10 årene programme t har eksistert. I tillegg er et mindre utvalg deltagere samt arbeidsgivere i næringslivet blitt intervjuet og vi har gjennomført fokusgruppemøte med et utvalg prosjektledere fra regionnivå og NHO-S. Evalueringen foreslår enkelte justeringer til en videreført innsats.

Category

Report

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Digital

Year

2013

Publisher

SINTEF rapport

ISBN

9788214056198

View this publication at Cristin