To main content

Evaluering av NHOs Global Future program. Ressursmobilisering hos høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn

Evaluering av NHOs Global Future program. Ressursmobilisering hos høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn

Category
Report/thesis
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
2012
Place
Trondheim
Publisher
SINTEF Teknologi og samfunn
ISBN
9788214053920