To main content

Påvirket utenlandske aktører det norske valget?

Påvirket utenlandske aktører det norske valget?

Category
Journal publication
Abstract
Vi ser en rask utvikling mot en uoversiktlig påvirkning av ytringsrommet – med raske endringer, algoritmer, manipulasjon, automatisering, kryptering og nye nettverk. Samtidig har vi erfart at kvalitative og manuelle metoder er viktige for å tolke resultater fra kvantitative og automatiske analyser. Fremtidens digitale påvirkningsmuligheter fordrer betydelige ressurser og utvikling av nye metoder og analyser for å kunne fange opp hva som skjer, og hvordan fremtidens demokratiske valg kan bli påvirket.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • University of Oslo
Year
2020
Published in
Agenda Magasin