To main content

Onboarding av distribuerte team

Onboarding av distribuerte team

Category
Report/thesis
Abstract
I denne oppgaven studerte jeg en bedrift som hadde gjennomført et innføringsprogram (onboarding) der portugisiske utviklere skulle innlemmes i to eksisterende norske team. Det blir bare vanligere og vanligere innenfor IT-bransjen ˚a delegere arbeid til utlandet (outsourcing) og det er derfor viktig ˚a finne gode modeller for onboarding av denne typen ansatte. M˚alet for oppgaven var derfor ˚a se om Bauers generelle onboardingsmodell er en god praksis for onboarding av distribuerte team og prøve ˚a avdekke eventuelle utfordringer for denne typen case. For dette case-studiet ble det brukt en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder. Det ble i all hovedsak brukt kvantitativ metode i oppgaven da forskningen handlet om ˚a forst˚a og beskrive mennesker, men fordi jeg valgte ˚a bruke grafer for og underbygge p˚astander s˚a jeg det hensiktsmessig ˚a inkludere kvalitativ metode. Studiet fant sted hos IT-avdelingen til en norsk bank hvor ledere for avdelingen og to utviklerteam ble intervjuet. Forskningen viste at Bauers onboardingsmodell ogs˚a fungerer for onboarding av distribuerte team, men at det er flere utfordringer ved outsourcing. Oppgaven tok utgangspunkt i, og fant det hensiktsmessig ˚a bruke, en modell laget for ˚a planlegge og gjennomføre onboarding. Jeg vil ogs˚a presentere et forslag til ny modell som potensielt ville fungert bedre for en onboarding tilsvarende mitt case. Den største utfordringen for min casebedrift var˚a komme raskt i gang grunnet vanskelighetsgraden til domenet i banken.
Client
  • Norges forskningsråd / 267704
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • University of Oslo
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
Year
2019
Publisher
Universitetet i Oslo