To main content

Forskere tror tareoppdrett kan gjøre Norge klimanøytralt

Forskere tror tareoppdrett kan gjøre Norge klimanøytralt

Category
Media contribution
Abstract
I 2 017 bl e d et produsert 145 tonn tare å norske dy rkingsa n legg, I fremtiden ka n omfa nget øke til flere millioner tonn, samt påvirke klimaet positivt.
Client
  • Norges forskningsråd / 267536
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Media
vg.no
Date
22.04.2019
Year
2019