To main content

God toppledelse av kunnskapsbedrifter

God toppledelse av kunnskapsbedrifter

Category
Report/thesis
Abstract
Dette er et prosjekt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Hovedleveransen er en idébok som samler resultatene fra parallelle casestudier av toppledere i seks norske kunnskapsbedrifter; hvorav tre er IT-bedrifter og tre er forskningsinstitusjoner. Resultatene er basert på analysene av data innsamlet gjennom flere intervjuer med lederne og lederne i deres ledergrupper, observasjoner på arbeidsplass og ulike interne samlinger, og work shops og dialogmøter hvor alle seks lederne har blitt samlet for å diskutere temaer underveis i prosjektet. Prosjektet bygger på NHO-prosjektet "Robust organisering" som fokuserte på hva som er god driftsledelse i kunnskapsbedrifter, og forsket fram hva som er viktige perspektiver, oppgaver og lederatferder i den mer overordnede og strategiske utviklingen av norske kunnskapsbedrifter. Avgjørende for god utviklingsledelse er blant annet hvordan toppleder evner å drive fram strategiske beslutninger og bidra til operasjonaliseringer av disse nedover i organisasjonen, hennes eller hans håndtering av krevende omstillinger, god teamledelse og deriblant taktisk involvering av HR-rollen som en viktig brikke i strategisk utvikling, fokus på bedriftskultur, og toppleders forståelse av bedriftens sosiale kapital og de menneskelige ressursene. Idéboka er ikke ment som en idealisert fasit på god ledelse. Hensikten er å invitere til kunnskapsdeling, diskusjon og refleksjon omkring overordnet ledelse på et operativt nivå. Oppdragsgiver: NHO
Client
  • SINTEF AS / 102011400
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:01455
ISBN
978-82-14-06788-0