To main content

ST3 – Kartlegging av is- og snøforekomst i Barentshavet

ST3 – Kartlegging av is- og snøforekomst i Barentshavet

Category
Report/thesis
Abstract
Åpning av Barentshavet sørøst (heretter kalt Barentshavet SØ) er den første åpningen av et nytt område for petroleumsvirksomhet på 20 år. Dette området har nye og potensielt større utfordringer enn det vi tidligere har stått ovenfor i nyåpnede områder på sokkelen og i Barentshavet. Rapporten tar for seg isforholdene i Barentshavet med spesielt fokus på Barentshavet SØ. De forskjellige istypene forklares, og vi gir en oversikt over hvordan isen dannes og driver inn i Barentshavet. Vi ser også på historiske isobservasjoner spesielt i området Barentshavet SØ og viser hvordan trenden for is i området er. Det finnes flere modeller som brukes til simulering av framtidig isutbredelse, og reelle data sammen med simuleringer viser at utviklingen går raskere enn modellene viser, og at det kan bli isfritt i Barentshavet innen år 2060. Barentshavet SØ har vært isfritt siden 2003. Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet
Client
  • SINTEF AS / 102014050
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
  • SINTEF Group Head Office
  • Norwegian Meteorological Institute (MET Norway)
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:01228
ISBN
978-82-14-06806-1