To main content

Testing av alternative antigroemidler enn kommer for nøter og overflater

Testing av alternative antigroemidler enn kommer for nøter og overflater

Category
Journal publication
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond / 901289
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
2018
Published in
Norske Fiskeoppdrett
Booklet
11