To main content

Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr

Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr

Category
Report/thesis
Abstract
Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring. Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av rundt 100 dokumenter. Disse fokuserer i stor grad på utfordringer hvor det er behov for forbedring. Utfordringene er systematisert i åtte tema med hensyn til tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging. Utvalgte utfordringer er identifisert og tilhørende problemstillinger definert. Rapporten gir et grunnlag for valg av problemstillinger for nærmere utdyping i en hovedstudie. I tillegg utgjør den et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes både internt hos Ptil, blant annet til planlegging av tilsynsaktiviteter, og hos næringen forøvrig. Operatører og leverandører kan benytte informasjonen i rapporten til kontinuerlig forbedring av egen vedlikeholds- og barrierestyring. Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet
Client
  • SINTEF AS / 102016514-2
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:01086
ISBN
9788214068597