To main content

På sporet av Alzheimer-gåten med nanoteknologi?

På sporet av Alzheimer-gåten med nanoteknologi?

Category
Popular scientific article
Abstract
I det nystartete prosjektet EXIT (EXosomes Isolation Tool) skal SINTEF, som en del av en flerfaglig gruppe, utvikle et miniatyrisert analyseverktøy for å undersøke eksosomer i prøver fra pasienter med Alzheimers sykdom.
Eksosomer «bærer» ulike molekyler som proteiner, microRNA og metabolitter, og dette gjør dem svært interessante i forskningssammenheng.
Client
  • Norges forskningsråd / 283707
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Management and Staff
  • SINTEF Digital / Microsystems and Nanotechnology
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Published in
Gemini
ISSN
0802-085X