To main content

Risikobasert tilsyn i de nordiske arbeidstilsynene

Risikobasert tilsyn i de nordiske arbeidstilsynene

Category
Book
Abstract
Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
Year
2018
Published in
TemaNord
ISSN
0908-6692
Publisher
Nordisk ministerrĂ¥d
Booklet
2018: 541
ISBN
978-92-893-5736-4