To main content

Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele

Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele

Category
Report/thesis
Abstract
Denne rapporten beskriver resultatene som er oppnådd i SUP prosjektet. Tekniske utførelse har vært gjort av SINTEF Digital, mens Enfo har bidratt med systemdesign, integrasjon og test. Prosjektet har levert et ferdig utviklet frekvensrele som er testet og CE-godkjent av Nemko. Det er klart for kommersiell drift når markedsforholdene ligger til rette for det. Oppdragsgiver: Enfo AS
Client
  • SINTEF AS / 102012818
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:00372
ISBN
978-82-14-06652-4