To main content

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer

Category
Report/thesis
Abstract
Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har vært å se på sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse og bidra med kunnskap om både negative og helsefremmende faktorer. Prosjektet har gitt ny kunnskap om helseplager, sykefravær, termoregulatoriske responser og arbeidsbelastning, eksponering for bioaerosoler og støy for fiskere på fabrikktrålere, og sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse i fiskeryrket generelt. Rapporten gir anbefalinger som kan legges til grunn for forebyggende arbeid fremover.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Digital / Health Research
  • UiT The Arctic University of Norway
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • UiT The Arctic University of Norway
  • University Hospital of North Norway
Year
2018
Publisher
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-14-06646-3